แผนงาน/โครงการเด่น

ผู้บริหาร

ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

เว็บบริการกรมปศุสัตว์

สำหรับเจ้าหน้าที่

เว็บหน่วยงานกรมปศุสัตว์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

เว็บหน่วยงานในจังหวัด

Social Media

ข้อมูลและสถิติเว็บไซต์

ปศุสัตว์ Hot News

ไถ่ชีวิตโคกระบือ

วีดีโอประชาสัมพันธ์ "ปศุสัตว์โคราช"

ภาพประชาสัมพันธ์งานด้านปศุสัตว์ที่สำคัญ

บำบัดน้ำเสียโคนม บำบัดน้ำเสียโคนม

ลัมปีสกิน ปากและเท้าเปื่อย ร.10

พนักงานตรวจโรคสัตว์ พนักงานตรวจโรคสัตว์ หมูดิบ

ข่าวกิจกรรมและผลงาน

อนุรักษ์กระบือ อนุรักษ์กระบือ อนุรักษ์กระบือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสิงสาง ดำเนินการตีเบอร์ ติดตามลูกเกิด ถ่ายพยาธิกระบือ และตรวจสุขภาพแม่กระบือที่จะเข้าโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย เพื่อเตรียมรับการผสมพันธุ์ จากน้ำเชื้อพ่อกระบือพันธุ์ดี กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทย ณ บ้านหนองใหญ่ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 27-29 เมษายน 2564 รายละเอียด

ข่าวที่นำเสนอแล้ว