แผนงาน/โครงการเด่น

ผู้บริหาร

ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

เว็บบริการกรมปศุสัตว์

สำหรับเจ้าหน้าที่

เว็บหน่วยงานกรมปศุสัตว์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

เว็บหน่วยงานในจังหวัด

Social Media

ข้อมูลและสถิติเว็บไซต์

ปศุสัตว์ Hot News

วีดีโอประชาสัมพันธ์ "ปศุสัตว์โคราช"

ข่าวกิจกรรมและผลงาน

อนุรักษ์กระบือ อนุรักษ์กระบือ อนุรักษ์กระบือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสิงสาง ดำเนินการตีเบอร์ ติดตามลูกเกิด ถ่ายพยาธิกระบือ และตรวจสุขภาพแม่กระบือที่จะเข้าโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย เพื่อเตรียมรับการผสมพันธุ์ จากน้ำเชื้อพ่อกระบือพันธุ์ดี กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทย ณ บ้านหนองใหญ่ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 27-29 เมษายน 2564 รายละเอียด

ปศุสัตว์โคราช ปศุสัตว์โคราช ปศุสัตว์โคราชนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอแก้งสนามนาง บ้านเหลื่อม พระทองคำ ดำเนินการเก็บตัวอย่าง ( Surface swab ) ในโรงฆ่าสัตว์ในเขตพื้นที่เพื่อส่งตรวจให้เป็นแนวทางงานดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดที่พบความเสี่ยงสูงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 รายละเอียด

ปศุสัตว์โคราช ปศุสัตว์โคราช ปศุสัตว์โคราชสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากช่องร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา สนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์แห้ง ในโครงการปันอาหารช้างฝ่าวิกฤตโควิด-19 โดยกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ ได้จัดสรรให้กับปางช้างในพื้นที่อำเภอปากช่องจำนวน 3 ปาง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 รายละเอียด

ปศุสัตว์โคราช ปศุสัตว์โคราช ปศุสัตว์โคราชนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ชุดเฉพาะกิจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เข้าตรวจสอบและจับกุมผู้กระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ 2558 มาตรา 22 ลักลอบเคลื่อนย้ายลูกสุกรโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในพื้นที่ ตำบลโตนด อำเภอโนนสูงเพื่อส่งขายต่อ @ สภ.โนนสูง นครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 รายละเอียด

ปศุสัตว์โคราช ปศุสัตว์โคราช ปศุสัตว์โคราชสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโชคชัย ออกหน่วยบริการ กิจกรรมโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมัน,ตอน สุนัขและแม ณ เทศบาลตำบลด่านเกวียน ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 รายละเอียด

อนุรักษ์กระบือ อนุรักษ์กระบือ อนุรักษ์กระบือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอครบุรี นำกลุ่มเกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยตลิ่งชัน ไปขอรับการสนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 จากบริษัทเยนเนอรัล สตาช จำกัด (โรงแป้งหัวแหวน) เพื่อนำไปปลูกเป็นพืชอาหารสัตว์สำหรับกลุ่ม @ครบุรี นครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 รายละเอียด

อนุรักษ์กระบือ อนุรักษ์กระบือ อนุรักษ์กระบือศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสีดา ดำเนินการผสมเทียม รอบที่ 2 ในกระบือจำนวน 8 ตัว โดยใช้น้ำเชื้อพ่อกระบือพันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์ให้สมาชิกกลุ่มกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย บ้านเมืองสูง-หนองเทียม หมู่ 8 และหมู่ 9 ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 รายละเอียด

อนุรักษ์กระบือ อนุรักษ์กระบือ อนุรักษ์กระบือนายสมภพ มุกดาสนิท นายอำเภอสีดา มอบหมาย นายสรายุทธ นาคผสม ปลัดอําเภอ/จิตอาสา 904 ร่วมกับนายประเสริฐ ซาเฮ้า ปศุสัตว์อำเภอสีดา ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย บ้านเมืองสูง ม. 8 บ้านหนองเทียมพัฒนา ม.9 ตำบลหนองตาดใหญ่ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 รายละเอียด

ปศุสัตว์โคราช ปศุสัตว์โคราช ปศุสัตว์โคราชนางสาวลัขณา สีหะมาตร รักษาราชการแทนนายอำเภอคง เป็นประธานในพิธีมอบโคเพศเมีย 1 ตัว กระบือเพศเมีย 3 ตัว ให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ณ หอประชุมอำภอคง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 รายละเอียด

ปศุสัตว์โคราช ปศุสัตว์โคราช ปศุสัตว์โคราชสนง.ปศุสัตว์อำเภอโนนแดง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโม ฉีดยาถ่ายพยาธิ ฉีดยาบำรุง ให้กับโค-กระบือของเกษตรกรบ้านเตย หมู่ที่8 ต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 รายละเอียด

อนุรักษ์กระบือ อนุรักษ์กระบือ อนุรักษ์กระบือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอครบุรี ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ทำการเหนี่ยวนำกระบือ พร้อมผสมเทียม ในพื้นที่บ้านใหญ่หมู่ 8 ต.ครบุรี อ.ครบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 รายละเอียด

ข่าวที่นำเสนอแล้ว