หัวเว็บ
Smart Officer ต้นแบบ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
smart officer

Smart Officer ต้นแบบ   สาขาการเลี้ยงหมูหลุม

นายทินกฤต อินทแพทย์
ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโชคชัย ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่

smart officer

Smart Ofiicer ต้นแบบ   สาขาการเลี้ยงโคเนื้อ

นายอำนวย พึ่งครบุรี
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอประทาย ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่

smart officer

Smart Officer ต้นแบบ   สาขาการเลี้ยงโคนม

นายเนา แตงทิพย์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสูงเนิน ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่

smart officer

Smart Officer ต้นแบบ   สาขาการเลี้ยงไก่ชน

นายกิตติ เมฆสงค์
ตำแหน่งสัตวแพทย์ชำนาญงาน
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสีคิ้ว ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่

smart officer

Smart Officer ต้นแบบ   สาขาการเลี้ยงสุกร

นายจรัส กุศล ตำแหน่ง
สัตวแพทย์ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่

smart officer

Smart Officer ต้นแบบ   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

นายวินัย วงษ์ด่านเจริญ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่

กลับหน้าแรก