หัวเว็บ
การอนุรักษ์แมวโคราช ในจังหวัดนครราชสีมา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดแมว58
แนวทางการอนุรักษ์ และหลักเกณฑ์การให้คะแนนแมว
ประกาศการขึ้นทะเบียนแมวโคราชเป็นพันธุ์สัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่น กรมปศุสัตว์
การอนุรักษ์แมวโคราช ในจังหวัดนครราชสีมา
หลักเกณฑ์การให้คะแนนแมวที่ส่งเข้าประกวด
กิจกรรมการประกวดแมวโคราช
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับชมรมอนุรักษ์แมวโคราชเมืองพิมาย จัดประกวดแมวโคราชในงาน"ฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2558" เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการมอบรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรให้กับผู้ชนะการประกวดแมวโคราช ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556
ผลการประกวดแมวโคราชในงานย่าโม ประจำปี 2556
จังหวัดนครราชสีมา จัดประกวดแมวโคราช ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2555 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้่าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555 (ผลการตัดสินการประกวด)
จังหวัดนครราชสีมา จัดประกวดแมวในงาน"ฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2554 บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2554
กลับหน้าแรก