หัวเว็บ
โครงการไถ่ชีวิตโค - กระบือ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดนครราชสีมา
>>>กำหนดการจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ วัดโนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา<<<
>>>คำกล่าวถวายราชสดุดี / คำกล่าวรายงาน / คำกล่าวอนุโมทนาและมอบโค <<<
โครงการไถ่ชีวิตโค - กระบือ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดนครราชสีมา
>แบบแจ้งความประสงค์ขอบริจาค<
ส่งเอกสารการบริจาคได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 6 ถนนวัชรสฤษดิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

addline : ปศุสัตว์โคราช

e-mail : pvlo_nak@dld.go.th
หรือที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
คำอธิษฐานไถ่ชีวิตโคกระบือ
รายนามผู้ร่วมบริจาคโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
>หนังสือนำส่งโครงการฯ ที่ นม 0008/ว 1258 ลว.21 ก.พ.2565<
กลับหน้าแรก