หัวเว็บ
Smart Farmer ต้นแบบด้านปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

Smart Farmer ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2564

นางสุมิตรา ผิวกลาง
บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 6 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่

smart farmer

Smart Farmer ต้นแบบ   สาขาการเลี้ยงโคนม

นายทิชากร  ทำทอง 
บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 18 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่

smart farmer

Smart Farmer ต้นแบบ   สาขาการเลี้ยงโคเนื้อ

นายคูณ   เชิดโคกสูง
บ้านเลขที่ 67 หมู่ที่ 7 บ้านหอกลอง ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่

smart farmer

Smart Farmer ต้นแบบ   สาขาการเลี้ยงโคเนื้อ

นายสุบรร อันทินทา
บ้านเลขที่ 152 หมู่ที่ 11 บ้านหลุ่งประดู่พัฒนา ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่

smart farmer

Smart Farmer ต้นแบบ   สาขาการเลี้ยงโคนม

นายสุรศักดิ์ สัมพันธ์สกุล
บ้านเลขที่ 116 หมู่ที่ 4 บ้านหนองไม้ตาย ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่

smart farmer

Smart Farmer ต้นแบบ   สาขาการเลี้ยงโคเนื้อ

นายสงัด ธรรมไธสง
บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 6 บ้านตลาดไทร ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่

smart farmer

Smart Farmer ต้นแบบ   สาขาการเลี้ยงสุกร

นายสงบ หาญกล้า
บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 5 บ้านดอนตะหนิน ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่

smart farmer

Smart Farmer ต้นแบบ   สาขาการเลี้ยงสุกร

นางวิลาวัลย์ แก้วกุลธร
บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 10 บ้านสระพระ ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่

smart farmer

Smart Farmer ต้นแบบ   สาขาการเลี้ยงโคนม

นายสนั่น ขำศิริ
บ้านเลขที่ 100/1 หมู่ที่ 11 บ้านหนองไผ่พัฒนา ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่

smart farmer

Smart Farmer ต้นแบบ   สาขาการเลี้ยงโคเนื้อ

นายสุเทพ ทำขุนทด
บ้านเลขที่ 460 หมู่ที่ 13 บ้านหนองโพธิ์ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่

smart farmer

Smart Farmer ต้นแบบ   สาขาการเลี้ยงไก่พื้นเมือง

นายโฉม เกี้ยวสันเทียะ
บ้านเลขที่ 69 หมู่ที่ 3 บ้านพลกรัง ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่

smart farmer

Smart Farmer ต้นแบบ   สาขาการเลี้ยงโคนม

นางศิวาพร ศัลย์วิเศษ
บ้านเลขที่ 155 หมู่ที่ 3 ตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่

smart farmer

Smart Farmer ต้นแบบ   สาขาการเลี้ยงโคเนื้อ

นายธีระพัฒน์ สื่อกลาง
บ้านเลขที่ 4 ถนนประชาอุทิศ ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่

กลับหน้าแรก