รูปหัวเว็บ
จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
สรุปผลพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 17 มี.ค.58 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คลิกที่นี่

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ตู้เย็น) 7 ก.ย.49

ประกาศสอบราคาซื้อตู้เหล็ก4ลิ้นชักและโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 21 ส.ค.49
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 7 ส.ค.49
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 17 เม.ย.49
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 27 ก.พ.49
สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซ
สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 21 พ.ย.48
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9 พ.ย.48
สอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์จำหน่ายไก่ชนพื้นเมือง อำเภอวังน้ำเขียว 19 มกราคม 2548
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ 7 กุมภาพันธ์ 2548