หัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการมอบรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรให้กับผู้ชนะการประกวดแมวโคราช
ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556

รายละเอียดผลการตัดสิน
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะกรรมการฯ
มากำกับดูแลการตัดสินของคณะกรรมการด้วยตนเอง
คณะกรรมการตัดสินการประกวดแมวโคราช
ตรวจดูสุขภาพของแมว
ดูลักษณะประจำพันธุ์และนิสัยของแมว
ผลการตัดสินออกแล้ว
รางวัลที่ 1 แมวโคราช(สีสวาด)เพศผู้
รางวัลที่ 1 แมวโคราช(สีสวาด)เพศเมีย
รางวัลที่ 1 แมวโคราช(สีสวาด)อายุต่ำกว่า 6 เดือน
รางวัลที่ 1 แมววิเชียรมาศ
รางวัลที่ 1 แมวขาวมณี
รางวัลที่ 1 แมวไทยทั่วไป
รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล
รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล
รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล
รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล
รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล
รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล
รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล
รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล
รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล
ผู้ชนะในการประกวดถ่ายรูปร่วมกับท่านประธานฯ
รางวัลที่ 1 2 3 แมววิเชียรมาศ
ทีมงานรับลงทะเบียนจากวิทยาลัยการอาชีพพิมาย
ท่านประธานฯกล่าวพบปะผู้ส่งแมวเข้าประกวด
คนรักแมว
ความผูกพันของคนกับแมว
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี
มีอุปกรณ์ขนส่งเฉพาะตัวมาเลย
ส่วนหนึ่งของทีมงานปศุสัตว์โคราช
กลับหน้าแรก