หัวเว็บ
จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับชมรมอนุรักษ์แมวโคราชเมืองพิมาย จัดประกวดแมวโคราช
ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2557 โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การประกวดในที่ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ และดำเนินการจัดประกวดแมวโคราช ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557 รายละเอียดผลการตัดสินคลิกที่นี่
ประกวดแมว57
ประกวดแมว
ประกวดแมว
ประกวดแมว
ประกวดแมว
ประกวดแมว
ประกวดแมว
ประกวดแมว
ประกวดแมว
ประกวดแมว
ประกวดแมว
ประกวดแมว
ประกวดแมว
ประกวดแมว
ประกวดแมว
ประกวดแมว
ประกวดแมว
ประกวดแมว
ประกวดแมว
ประกวดแมว
ประกวดแมว
ประกวดแมว
ประกวดแมว
ประกวดแมว
กลับหน้าแรก