หัวเว็บ
จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับชมรมอนุรักษ์แมวโคราชเมืองพิมาย
จัดประกวดแมวโคราช ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2555 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้่าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555 ซึ่งได้จัดให้มีการประกวดแมว 6 ประเภท ได้แก่ แมวสีสวาดเพศผู้ , แมวสีสวาดเพศเมีย , แมวสีสวาดอายุต่ำกว่า 6 เดือน ,
แมวขาวมณี , แมววิเชียรมาศ และแมวไทยทั่วไป ชิงเงินรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตรมูลค่า 33,000 บาท (ผลการตัดสินการประกวด)
บริเวณเต็นท์ประกวดแมวโคราช
จัดแสดงนิทรรศการแมว ในเต็นท์ประกวดแมว
คณะกรรมการดำเนินงานจากโรงเรียนกุลโน พิมาย รับลงทะเบียน
ท่านปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มากำกับดูแลการประกวด
คณะกรรมการตัดสิน ตรวจสุขภาพแมว
ตัดสินการประกวดแมวไทยทั่วไป
คุณพรชัย บุญยัง ประธานชมรมผู้เลี้ยงแมวฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน
คุณชูชัย ประธานชมรมอนุรักษ์แมวโคราช แนะนำผู้เยี่ยมชมงาน
ประชาชนให้ความสนใจการประกวด รอบเต็นท์
แมวไทยทั่วไป
แมวขาวมณี
ผลการตัดสินแมวสีสวาด 1 2 3 ออกแล้ว
รางวัลที่ 1 สีสวาด
ท่านปศุสัตว์จังหวัด และประธานชมรมฯ
แมวขาวมณี รางวัลที่ 1 2 3
ประชาชนให้ความสนใจดูแมวที่ได้รับรางวัล
มอบประกาศนียบัตร
มอบประกาศนียบัตร
มอบประกาศนียบัตร
มอบประกาศนียบัตร
มอบประกาศนียบัตร
มอบประกาศนียบัตร
มอบประกาศนียบัตร
มอบประกาศนียบัตร
มอบประกาศนียบัตร
มอบประกาศนียบัตร
มอบประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยจ่าจังหวัด ตรวจเยี่ยมชมกิจกรรม
ท่านปศุสัตว์จังหวัดกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมงาน
ทีมงานปศุสัตว์โคราช
กลับหน้าแรก