รูปหัวเว็บ
จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับชมรมอนุรักษ์แมวโคราชเมืองพิมาย จัดประกวดแมวในงาน
"ฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2554 บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2554
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
บริเวณเต็นท์ประกวดแมว
ทีมงานดำเนินการจัดประกวด
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานชมรมอนุรักษ์แมวโคราชฯ
ประกวดแมววันนี้ 6 ประเภท
แมวส่งเข้าประกวด
พิธีกรในงานประกวด
เจ้าของดูแลแมวระหว่างรอกรรมการตัดสิน
พี่น้องประชาชนให้ความสนใจรอชมผลการตัดสิน
คณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวด
ดูลักษณะประจำพันธุ์
ดูสุขภาพของแมว
ท่านปศุสัตว์จังหวัดฯ ให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นำทีมงานตรวจสุขภาพแมว
ท่านปศุสัตว์จังหวัดฯดูแมวที่ชนะการประกวด
ลำดับที่ ๑
ลำดับที่ ๒
ลำดับที่ ๓
ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน