หัวเว็บ
จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับชมรมอนุรักษ์แมวโคราชเมืองพิมาย จัดประกวดแมวโคราชในงาน
"ฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2558" และได้รับสนับสนุนของสมนาคุณให้กับผู้ส่งแมวเข้าประกวดจากชมรมเพื่อนสุวัจน์ ,อาหารแมว Me-O
ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการมอบรางวัลและประกาศนียบัตร
ให้กับผู้ชนะการประกวด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558
ประกวดแมวโคราช
ประกวดแมวโคราช
ประกวดแมวโคราช
ประกวดแมวโคราช
ประกวดแมวโคราช
ประกวดแมวโคราช
ประกวดแมวโคราช
ประกวดแมวโคราช
ประกวดแมวโคราช
ประกวดแมวโคราช
ประกวดแมวโคราช
ประกวดแมวโคราช
ประกวดแมวโคราช
ประกวดแมวโคราช
ประกวดแมวโคราช
ประกวดแมวโคราช
ประกวดแมวโคราช
ประกวดแมวโคราช
ประกวดแมวโคราช
ประกวดแมวโคราช
ประกวดแมวโคราช
ประกวดแมวโคราช
ประกวดแมวโคราช
ประกวดแมวโคราช
ประกวดแมวโคราช
ประกวดแมวโคราช
ประกวดแมวโคราช
ประกวดแมวโคราช
ประกวดแมวโคราช
ประกวดแมวโคราช
ประกวดแมวโคราช
ประกวดแมวโคราช
ประกวดแมวโคราช
ประกวดแมวโคราช
ประกวดแมวโคราช
ประกวดแมวโคราช
ประกวดแมวโคราช
ประกวดแมวโคราช
ประกวดแมวโคราช
ประกวดแมวโคราช
ประกวดแมวโคราช
ประกวดแมวโคราช
ประกวดแมวโคราช
กลับหน้าแรก