รูปหัวเว็บ
ประมวลภาพงาน "ตามรอยพระบาทฟื้นฟูวัว-ควายไทย สู่ความพอเพียง ในงานกระบือและโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 13
ณ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 10 - 13 มีนาคม 2550
ประมวลภาพพิธิเปิดงาน