แผนงาน/โครงการเด่น

ผู้บริหาร

ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

เว็บบริการกรมปศุสัตว์

สำหรับเจ้าหน้าที่

เว็บหน่วยงานกรมปศุสัตว์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

เว็บหน่วยงานในจังหวัด

ข้อมูลและสถิติเว็บไซต์

ปศุสัตว์ Hot News

ข่าวกิจกรรมและผลงาน

ไมโครชิป ไมโครชิป ไมโครชิป สนง.ปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในโค-กระบือ ฝังไมโครชิป ที่บ้านกู่ ม.4 ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 รายละเอียด

บริการ บริการ บริการ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ ต.โนนอุดม อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 รายละเอียด

ธคก ธคก ธคก นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบโค-กระบือ 52 ตัวให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ วัดบ้านหมัน ม.1 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 รายละเอียด

เยี่ยมเยียน เยี่ยมเยียน เยี่ยมเยียน กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจเยี่ยมและมอบปัจจัยการผลิต ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบ้านเหลื่อม ขามสะแกแสง และพระทองคำ จ.นครราชสีมา ตามโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2559 รายละเอียด

microchip microchip microchip สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกดำเนินการฝังไมโครชิพ และแนะนำการเลี้ยงและการดูแลสุขภาพโคโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ ม.3 บ้านวังม่วง ม.13 บ้านใหม่เกษมเหนือ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 รายละเอียด

บำบัดน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย นายมาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมตรวจดูงานโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านปศุสัตว์ จังหวัดนครราชสีมา ที่ บจก.เจริญทรัพย์ ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 รายละเอียด

เยี่ยมเยียน เยี่ยมเยียน เยี่ยมเยียน กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจเยี่ยมและมอบปัจจัยการผลิต ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแก้งสนามนาง ,สีดา,ประทาย จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2559 รายละเอียด

อบรม อบรม อบรม นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายด้านปศุสัตว์" ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 รายละเอียด

มอบปัจจัยการผลิต มอบปัจจัยการผลิต มอบปัจจัยการผลิต นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ มอบพันธุ์แพะ ไก่โคราช ท่อนพัันธุ์หญ้าเนเปียร์ ตามโครงการศูนย์ขยายผลตามแนวพระราชดำริ จังหวัดนครราชสีมา ณ นิคมเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคลองบงพัฒนา ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 รายละเอียด

ไมโครชิพ ไมโครชิพ ไมโครชิพ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกบริการฝังไมโครชิฟในโค-กระบือ ของ่กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ ม.7 ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 รายละเอียด

ธคก ธคก ธคก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว เป็นผู้แทนพระองค์มอบโคพระราชทาน จำนวน 1 คู่ (เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 1 ตัว)ให้แก่นายชำนาญ ไชยนอก อ.คง จ.นครราชสีมา ณ วังทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 รายละเอียด

มอบพันธุ์สัตว์ มอบพันธุ์สัตว์ มอบพันธุ์สัตว์ นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบพันธุ์สัตว์ให้กับเกษตรกร พร้อมเปิดตลาดสีเขียว ตามโครงการปศุสัตว์อินทรีย์ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 รายละเอียด

ข่าวที่นำเสนอแล้ว