แผนงาน/โครงการเด่น

ผู้บริหาร

ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

เว็บบริการกรมปศุสัตว์

สำหรับเจ้าหน้าที่

เว็บหน่วยงานกรมปศุสัตว์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

เว็บหน่วยงานในจังหวัด

ข้อมูลและสถิติเว็บไซต์

ปศุสัตว์ Hot News

ข่าวกิจกรรมและผลงาน

ธคก ธคก ธคกสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนแดง จัดพิธีมอบโค "คนรวมตัว วัวควายรวมคอก" จำนวน 29 ตัว ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนายธีระพันธ์ นาควิโรจน์ นายอำเภอโนนแดง เป็นประธานมอบโค ณ หมู่ที่ 1 ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 รายละเอียด

ธคก ธคก ธคกนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบกระบือ 110 ตัว มูลค่า 3,300,000 บาท ให้เกษตรกรอำเภอโชคชัย 110 คน ยืมเลี้ยงเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ บ้านละลม ม.3 ต.ละลมใหม่พัฒนา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 รายละเอียด

ธคก ธคก ธคกสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโชคชัย จัดพิธีมอบกระบือเพศเมียโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 25 ตัว มูลค่ากว่า 750,000บาท โดยมีนายธรรมธรรศ ทองสำโรง(ปลัดอาวุโสอำเภอโชคชัย) เป็นประธานในพิธี ณ ต.ละลมใหม่พัฒนา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 รายละเอียด

ไถ่ชีวิตโค ไถ่ชีวิตโค ไถ่ชีวิตโคนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับมอบโค 2 ตัว มูลค่า 56,000 บาท ซึ่งคุณยรรยง มานะเสถียร พร้อมญาติพี่น้องร่วมกัน บริจาคเงินไถ่ชีวิตโคดังกล่าวแล้วมอบให้กรมปศุสัตว์นำเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ วัดโนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด

ตีเบอร์1 ตีเบอร์1 ตีเบอร์1สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ ออกหน่วยเคลื่อนที่ปศุสัตว์เพื่อตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และทำสัญลักษณ์บนตัวสัตว์ "ตีเบอร์ 1" ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ ให้กับกลุ่มเลี้ยงสัตว์ตำบลห้วยยาง ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จำนวน 50 ราย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด

ข่าวที่นำเสนอแล้ว