แผนงาน/โครงการเด่น

ผู้บริหาร

ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

เว็บบริการกรมปศุสัตว์

สำหรับเจ้าหน้าที่

เว็บหน่วยงานกรมปศุสัตว์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

เว็บหน่วยงานในจังหวัด

ข้อมูลและสถิติเว็บไซต์

ปศุสัตว์ Hot News

ข่าวกิจกรรมและผลงาน

ไถ่ชีวิตโค ไถ่ชีวิตโค ไถ่ชีวิตโคนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับมอบโค 2 ตัว มูลค่า 56,000 บาท ซึ่งคุณยรรยง มานะเสถียร พร้อมญาติพี่น้องร่วมกัน บริจาคเงินไถ่ชีวิตโคดังกล่าวแล้วมอบให้กรมปศุสัตว์นำเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ วัดโนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด

ตีเบอร์1 ตีเบอร์1 ตีเบอร์1สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ ออกหน่วยเคลื่อนที่ปศุสัตว์เพื่อตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และทำสัญลักษณ์บนตัวสัตว์ "ตีเบอร์ 1" ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ ให้กับกลุ่มเลี้ยงสัตว์ตำบลห้วยยาง ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จำนวน 50 ราย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด

rabie rabie rabieสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ออกปฏิบัติงาน ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนที่ 10 จตุรมิตร อสม. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในชุมชนจตุรมิตร หมู่ที่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด

คนรวมตัว คนรวมตัว คนรวมตัวนายพัลลภ สิงห์ทอง นายอำเภอคง เป็นประธานพิธีมอบแม่กระบือ 72 ตัว มูลค่า 2,160,000 บาท กิจกรรม"คนรวมตัว วัวควายรวมคอก"ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ วัดบ้านหมัน ( ชัยมงคล ) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด

คนรวมตัว คนรวมตัว คนรวมตัวนายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธานพิธีมอบแม่กระบือ 25 ตัว มูลค่า 725,000บาท กิจกรรม"คนรวมตัว วัวควายรวมคอก"ภายใต้ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ ที่ทำการคนรวมตัว วัวควายรวมคอก บ้านแปรง ม.5 ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด

เฟส2 เฟส2 เฟส2นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ตรวจความพร้อมกลุ่มวิสาหกิจฯ โคเนื้อ อ.ปักธงชัย ณ หมู่ที่ 17 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด

ตีเบอร์1 ตีเบอร์1 ตีเบอร์1สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสูง ตีเบอร์เย็นเลข 1 ถ่ายพยาธิ ฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อยแก่โค โครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอโนนสูง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด

ข่าวที่นำเสนอแล้ว