แผนงาน/โครงการเด่น

ผู้บริหาร

ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

เว็บบริการกรมปศุสัตว์

สำหรับเจ้าหน้าที่

เว็บหน่วยงานกรมปศุสัตว์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

เว็บหน่วยงานในจังหวัด

ข้อมูลและสถิติเว็บไซต์

ปศุสัตว์ Hot News

ข่าวกิจกรรมและผลงาน

ธคก ธคก ธคกนายอำนาจ สุรินทร์ต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ มอบลูกโค-กระบือตัวที่ 1 เพศเมีย จำนวน 9 ตัว ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านสระไผ่ ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 รายละเอียด

อบรม อบรม อบรมนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการเลี้ยงไก่โคราชและการเลี้ยงแพะ ณ นิคมเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 รายละเอียด

ออกค่าย ออกค่าย ออกค่ายสนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกค่ายโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม ร่วมกับ คณาอาจารย์และ นศ.จาก มรภ.นครราชสีมา และ อบต.หินดาด อ.ห้วยแถลง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 รายละเอียด

ธคก ธคก ธคกนายพัลลภ สิงห์ทอง นายอำเภอคง เป็นประธานในพิธีมอบกระบือโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต จำนวน 30 รายกระบือ 30 ตัว โดยมี ณ วัดบ้านหมัน ม. 1 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 รายละเอียด

rabie rabie rabieสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสีคิ้ว ร่วมกับทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัข เพื่อลดจำนวนประชากรสุนัขภายในทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 รายละเอียด

ข่าวที่นำเสนอแล้ว