แผนงาน/โครงการเด่น

ผู้บริหาร

ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

เว็บบริการกรมปศุสัตว์

สำหรับเจ้าหน้าที่

เว็บหน่วยงานกรมปศุสัตว์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

เว็บหน่วยงานในจังหวัด

ข้อมูลและสถิติเว็บไซต์

ปศุสัตว์ Hot News

ข่าวกิจกรรมและผลงาน

agrimapธคก agrimapธคก agrimapธคกนายวิรุณ รักษามิตร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมคณะกรรมการฯ ออกตรวจคัดเลือกและความพร้อมของเกษตรกรที่ขอเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ (ภายใต้ ธ.ค.ก.) ในพื้นที่ อ.คง เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด

ธคก ธคก ธคกนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบกระบือโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 50 ตัว ให้เกษตรกร ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 รายละเอียด

ธคก ธคก ธคกนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และนายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอเสิงสาง ร่วมมอบกระบือโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 130 ตัว มูลค่า 3.9 ล้านบาท ให้เกษตรกร ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 รายละเอียด

agrimapธคก agrimapธคก agrimapธคกนายวิรุณ รักษามิตร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมคณะกรรมการฯ ออกตรวจคัดเลือกและความพร้อมของเกษตรกรที่ขอเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ (ภายใต้ ธ.ค.ก.) ในพื้นที่ อ.สีดา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 รายละเอียด

ข่าวที่นำเสนอแล้ว