แผนงาน/โครงการเด่น

ผู้บริหาร

ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

เว็บบริการกรมปศุสัตว์

สำหรับเจ้าหน้าที่

เว็บหน่วยงานกรมปศุสัตว์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

เว็บหน่วยงานในจังหวัด

ข้อมูลและสถิติเว็บไซต์

ปศุสัตว์ Hot News

ข่าวกิจกรรมและผลงาน

นมโรงเรียน นมโรงเรียน นมโรงเรียน นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม "การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน" จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลีรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 รายละเอียด

rabie rabie rabie สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกปฏิบัติงานโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ของเทศบาลตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ให้บริการผ่าตัดทำหมันในสุนัข-แมว และ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 รายละเอียด

ธคก ธคก ธคก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายจรินทร์ วัชรมณี ปศุสัตว์อำเภอบ้านเหลื่อม พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 รายละเอียด

ธคก ธคก ธคก นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบโค จำนวน 27 ตัว ให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ วัดบ้านคำไฮ หมู่ที่ 15 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559 รายละเอียด

ธคก ธคก ธคก พล.ท.จเรศักดิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบโค-กระบือ จำนวน 79 ตัว ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือฯ ณ วัดบ้านหมัน หมู่ที่ 1 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2559 รายละเอียด

เยี่ยมเยียน เยี่ยมเยียน เยี่ยมเยียน กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจเยี่ยมและมอบปัจจัยการผลิต ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ,จักราช , หนองบุญมาก และโชคชัย จ.นครราชสีมา ตามโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2559 รายละเอียด

คลีนิก คลีนิก คลีนิกนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 4/2559 ณ โรงเรียนบ้านหนองตาด ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 รายละเอียด

มอบกระบือ มอบกระบือ มอบกระบือ นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบกระบือ จำนวน 33 ตัวให้กับเกษตรกร อ.คง ซึ่งนายอัครวัฒน์ มั่นปิยะพงค์ ประธานกรรมการ บริษัท รัตนาดีแลนด์ จำกัด บริจาคให้กรมปศุสัตว์ นำเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ วัดบ้านหมัน ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 รายละเอียด

สารคดี สารคดี สารคดี กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ ถ่ายทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กลุ่มเกษตรกรฯ บ้านโตนด ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 รายละเอียด

ข่าวที่นำเสนอแล้ว