ข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2556

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสูงเนิน ปฏิบัติงานตามโครงการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โดยแจกเวชภัณฑ์ยาฆ่าเชื้อให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สูงเนิน จำกัด ในวันที่ 10 มิถุนายน 2556

ภาพข่าวการให้บริการในครั้งนี้

เกษตรกรเริ่มมาลงทะเบียน

ผมได้รับแล้วครับ

ขอสำรวจข้อมูลสัตว์ในฟาร์มด้วย

เก็บข้อมูลรายงานจังหวัด

ขอบคุณค่ะ ได้ข้อมูลครบแล้ว

เหลือแต่กล่อง


กลับหน้าแรก