หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากช่องร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา สนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์แห้ง ในโครงการปันอาหารช้างฝ่าวิกฤตโควิด-19 โดยกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ ได้จัดสรรให้กับปางช้างในพื้นที่อำเภอปากช่องจำนวน 3 ปาง ดังนี้
1.เดอะจังเกิ้ลเฮ้าส์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ช้างจำนวน 3 เชือก หญ้าแห้ง 360 กิโลกรัม
2.กองทุนวิจัย และอนุรักษ์ช้างไทย ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ช้างจำนวน 2 เชือก หญ้าแห้ง 240 กิโลกรัม
3.พิพิธภัณฑ์โชคชัย ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ช้างจำนวน 2 เชือก หญ้าแห้ง 240 กิโลกรัม
รวมทั้งสิ้น สนับสนุนหญ้าแห้ง 840 กิโลกรัม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564
กลับหน้าแรก