หัวเว็บ
สนง.ปศุสัตว์อำเภอโนนแดง โดยนายยงยุทธ ชูรัตน์ ปศุสัตว์อำเภอโนนแดง มอบหมายให้ น.ส.ตติยา ธรรมลี ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ นางสาวสุกัญญา แก้วโพธิ์ และ อาสาผสมเทียมอำเภอโนนแดง ลงพื้นที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโม ฉีดยาถ่ายพยาธิ ฉีดยาบำรุง ให้กับโค-กระบือของเกษตรกรบ้านเตย หมู่ที่8 ต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา โค จำนวน 121 ตัว กระบือ จำนวน 84 ตัว ในการลงปฎิบัติงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกร และผู้นำหมู่บ้านเป็นอย่างดี @โนนแดง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564
กลับหน้าแรก