หัวเว็บ
นางสาวลัขณา สีหะมาตร รักษาราชการแทนนายอำเภอคง เป็นประธานในพิธีมอบโคเพศเมีย 1 ตัว กระบือเพศเมีย 3 ตัว ให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ "โครงการ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์" เกษตรกรชาย จำนวน 4 ราย ร่วมกับน.ส.สุกัญญา ไทยน้อย ผอ.ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง (ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา) และหัวหน้าส่วนราชการ นายกอบต. กำนัน ที่เกี่ยวข้อง ให้เกียรติร่วมในพิธี ณ หอประชุมอำภอคง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564
กลับหน้าแรก