หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโชคชัย ร่วมกับฝ่ายพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกหน่วยบริการ กิจกรรมโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมัน,ตอน สุนัขและแมว จำนวน 64 ตัว กิจกรรมครั้งนี้มีการคัดกรองผู้มาร่วมกิจกรรมอย่างเคร่งครัด ตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลสุนัขและแมวหลังการผ่าตัดทำหมัน และให้นำสุนัข/แมว มาตัดไหมหลังจากทำหมันแล้ว 7 วัน ได้รับความพึงพอใจจากเจ้าของสัตว์เป็นอย่างมาก ณ เทศบาลตำบลด่านเกวียน ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564
กลับหน้าแรก