หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอแก้งสนามนาง บ้านเหลื่อม พระทองคำ ดำเนินการเก็บตัวอย่าง ( Surface swab ) ในโรงฆ่าสัตว์ในเขตพื้นที่อำเภอแก้งสนามนาง จำนวน 2 โรง อำเภอบ้านเหลื่อม จำนวน 1 โรง ,พระทองคำ จำนวน 2 โรง รวมทั้งหมด 5 โรง เพื่อส่งตรวจให้เป็นแนวทางงานดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดที่พบความเสี่ยงสูงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร (ASF.)
@ อำเภอแก้งสนามนาง,บ้านเหลื่อม,พระทองคำ, จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564
กลับหน้าแรก