หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปี 2563
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
โดยมีนายอนันต์ศักดิ์ วุฒิสิงห์ชัย นายอำเภอโนนสูง พร้อมนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยง
นำสัตว์เลี้ยงมารับบริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัขแมว 150 ตัว ตรวจรักษาสัตว์ป่วยสร้างการรับรู้โรคพิษสุนัขบ้า ปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์
โดยผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะต้องผ่านการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคCOVID -19 จาก ทางสาธารณสุขอำเภอก่อนเข้าสู่บริเวณจัดงานดังกล่าว
ณ เทศบาลตำบลโนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563
rabie63
rabie63
rabie63
rabie63
rabie63
rabie63
rabie63
rabie63
rabie63
rabie63
rabie63
rabie63
rabie63
กลับหน้าแรก