หัวเว็บ
ศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิมาย ออกหน่วยให้บริการตามโครงการแก้ไขปัญหาการผสมติดยาก
ในโคเนื้อโดยการเหนี่ยวนำฮอร์โมนให้กับเกษตรชาวบ้านดงใหญ่ ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 18 ราย 30 ตัว
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
กลับหน้าแรก