หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาและนายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอโนนไทย จ.นครราชสีมา ร่วมงานและมอบรางวัลการประกวดไก่ชน และการประกวดการทำอาหารจากเนื้อวัว เช่น ก้อยเนื้อ ลาบเนื้อ ย่างเนื้อ ต้มเนื้อ ต้มไก่ ไก่อบโอ่ง แพะกะเต้ดทอด หม่ำย่าง เป็นต้น (ปศุสัตว์เมืองย่าโม OK ) ในงานเทศกาลมะขามเทศ และของดีอำเภอโนนไทย มีเกษตรกรและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ หน้าที่ว่าการอำเภอโนนไทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ปศุสัตว์ok
ปศุสัตว์ok
ปศุสัตว์ok
ปศุสัตว์ok
ปศุสัตว์ok
ปศุสัตว์ok
ปศุสัตว์ok
ปศุสัตว์ok
ปศุสัตว์ok
ปศุสัตว์ok
ปศุสัตว์ok
ปศุสัตว์ok
ปศุสัตว์ok
ปศุสัตว์ok
ปศุสัตว์ok
ปศุสัตว์ok
กลับหน้าแรก