หัวเว็บ
นายสุวิทย์ คำดี ในฐานะที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ เป็นประธานมอบโค จำนวน 10 ตัว มูลค่า 270,000 บาท ซึ่งเกษตรกรรายเดิมในพื้นที่อำเภอโนนไทย
ส่งคืนลูกตัวที่ 1(เพศเมียอายุ 18 เดือน)ให้กับโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้แก่เกษตรกรรายใหม่ จำนวน 10 ราย
โดยมีนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมากล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายอำเภอโนนไทย นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และเกษตรกรร่วมในพิธี (พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการโคเนื้อสร้างชาติแก่เกษตรกร)
ณ บ้านกระดาน ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก