หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสูง โดยนายพินิจ จตุรโกมล ปศุสัตว์อำเภอ พร้อมทีมงาน ประชุมติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลลำคอหงษ์ เพื่อติดตามลูกเกิดของโครงการฯ มอบขยายลูกเพศเมีย ตัวที่ 1ให้กับเกษตรกรรายใหม่ และมอบเวชภัณฑ์สำหรับโค-กระบือให้กับเกษตรกร เมื่อวันที่ 22 -23 พฤษภาคม 2563
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก