หัวเว็บ
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดี ต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) พร้อมนี้ได้มอบลูกโคตัวที่ 1 เพศเมีย อายุครบ 18 เดือนที่เกษตรกรรายเดิมส่งคืนโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 5 ตัว พร้อมเวชภัณฑ์ ให้แก่เกษตรกรรายใหม่ 5 ราย มูลค่า 1350,000 บาท
โดยมีนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นายบุญเยี่ยม ธีรภัทรางกูร ปศุสัตว์อำเภอแก้งสนามนาง พร้อมทีมงานปศุสัตว์โคราชร่วมในพิธีดังกล่าว
ณ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก