หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิมาย และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคง รับมอบโคบริจาค จำนวน 3 ตัว จากผู้มีจิตศรัทธา นายพชร เทอดไพรสันต์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการธนาคารโค- กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ มอบให้นางศิรดา ปราบนอก บ้านเลขที่ 23 ม.15 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา ทำสัญญายืมเพื่อการผลิต เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
กลับหน้าแรก