หัวเว็บ
นายอนุรักษ์ สังขรัตน์ ปศุสัตว์อำเภอด่านขุนทด พร้อมทีมงาน ออกตรวจความพร้อมในการเลี้ยงดูโค-กระบือ คอก แปลงหญ้า ของเกษตรกรที่ขอรับบริการโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่บ้านเขื่อน หมู่ที่ 5 บ้านบุ่งระกำ หมู่ที่ 8 ต.หนองบัวละคร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
กลับหน้าแรก