หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านขุนทด โดยนายอนุรักษ์ สังขรัตน์ ปศุสัตว์อำเภอด่านขุนทด ส่งมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 27 ตัว มูลค่า 729,000 บาท ให้กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ บ้านหลุง โนนโบสถ์ ไทรทอง ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา จำนวน 27 ราย ยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
กลับหน้าแรก