หัวเว็บ
นายสุวิทย์ คำดี ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานมอบโค 35 ตัว ให้เกษตรกรอำเภอโชคชัย 35 ราย ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน มีนายอำเภอโชคชัยพร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ กำนัน ผญบ.และเกษตรกร ร่วมพิธีดังกล่าว ณ บ้านหนองแปลน ต.ท่าลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
ธคก.โคราช
กลับหน้าแรก