หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง และกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ขุนทอง ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญเดือน 3
"ทูนขวัญข้าว สู่ขวัญกระบือ" ทอดผ้าป่าปุ๋ยคอก ประกวดกระบือ แข่งขันจับหมูแบบหรรษา ประกวดเรียงความ ประกวดภาพวาดและปั้นรูปกระบือของนักเรียน
โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอบัวใหญ่ นางไพวัลย์ รักชาติเจริญ เป็นประธานเปิดงาน ณ บ้านโคกกลาง ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563
ขุนทอง
ขุนทอง
ขุนทอง
ขุนทอง
ขุนทอง
ขุนทอง
ขุนทอง
ขุนทอง
ขุนทอง
ขุนทอง
ขุนทอง
ขุนทอง
ขุนทอง
ขุนทอง
ขุนทอง
กลับหน้าแรก