หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังน้ำเขียว โดยนายภูดิส ทฤษฎิคุณ ปศุสัตว์อำเภอวังน้ำเขียว และทีมงาน พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว
ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ ดูแลสุขภาพสัตว์ ให้กับเกษตรกรผู้มาร่วมงานอำเภอยิ้มวังน้ำเขียว ณ บ้านสุขสมบูรณ์ ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
อำเภอยิ้มวังน้ำเขียว
อำเภอยิ้มวังน้ำเขียว
อำเภอยิ้มวังน้ำเขียว
อำเภอยิ้มวังน้ำเขียว
อำเภอยิ้มวังน้ำเขียว
อำเภอยิ้มวังน้ำเขียว
อำเภอยิ้มวังน้ำเขียว
อำเภอยิ้มวังน้ำเขียว
อำเภอยิ้มวังน้ำเขียว
อำเภอยิ้มวังน้ำเขียว
อำเภอยิ้มวังน้ำเขียว
อำเภอยิ้มวังน้ำเขียว
อำเภอยิ้มวังน้ำเขียว
อำเภอยิ้มวังน้ำเขียว
อำเภอยิ้มวังน้ำเขียว
กลับหน้าแรก