หัวเว็บ
พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ,นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมหน่วยสัตวแพทย์พระราชทาน
ซึ่งดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัด และสุนัขไม่มีเจ้าขอในชุมชนเลียบทางรถไฟ เขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยผ่าตัดทำหมันสุนัข 80 ตัว
และจะนำไปเลี้ยงดูที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ต่อไป
ณ บริเวณด้านข้างสำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 เขตเทศบาลนครนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมือ่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
กลับหน้าแรก