หัวเว็บ
ว่าที่ ร.ต.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนดอนน้ำใส วิทยา ต.บ้านวัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ในการนี้นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
ได้นำเกษตรกรผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4 รายเข้ารับมอบโค 4 ตัว ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
กลับหน้าแรก