หัวเว็บ
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประชุมหัวหน้ากลุ่มและปศุสัตว์อำเภอทั้ง 32 อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) และการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ โดยมีนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำเสนอข้อมูล ในโอกาสนี้ท่านผู้ว่าฯได้มอบใบอนุโมทนาบัตรแก่ผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่บริษัทแหลมทองโพลทรี จำกัดที่สนับสนุนหญ้าสด 50 ตัน ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ที่ประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
กลับหน้าแรก