หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
ปฏิญาณตน
ปฏิญาณตน
ปฏิญาณตน
ปฏิญาณตน
ปฏิญาณตน
ปฏิญาณตน
ปฏิญาณตน
ปฏิญาณตน
ปฏิญาณตน
ปฏิญาณตน
ปฏิญาณตน
ปฏิญาณตน
กลับหน้าแรก