หัวเว็บ
นายพรเทพ วัชกีกุล นายอำเภอวังน้ำเขียว เป็นประธานรับมอบกระบือ 3 ตัว จากผู้บริจาค นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล สมทบทุนโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จ.นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ณ. ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก