หัวเว็บ
ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน(จังหวัดเคลื่อนที่) ในการนี้นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำเกษตรกร 62 ราย
สมาชิกโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ รับมอบกรรมสิทธิ์โค 62 ตัวจากประธานในพิธี
ณ วัดป่าเกาะแหลม หมู่ 3 ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก