หัวเว็บ
นายเมธี กาญจนสุนทร นายอำเภอสีคิ้ว เป็นประธานมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 25 ตัว ให้กับเกษตรกร
ยืมเพื่อการผลิต โดยมีนายอนุรักษ์ อร่ามเรือง ปศุสัตว์อำเภอสีคิ้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้นำท้องถิ่นและเกษตรกรร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ บ้านคลองดินดำ ม.13 ต.หนองหญ้าขาว อ. สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก