หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสีดา ได้จัดพิธีมอบโค-กระบือ ที่ได้รับจากพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โดยมีนายวีรศิลป์ ทินราช ปลัดอาวุโสผู้แทนนายอำเภอสีดา เป็นประธานในพิธีมอบโค-กระบือ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสีดา
เป็นโค 50 ตัว กระบือ 50 ตัว เกษตรกรที่เข้ารับมอบจำนวน 100 รายโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี
ณ ศูนย์ผสมเทียมอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก