หัวเว็บ
นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
(จังหวัดเคลื่อนที่) ในการนี้นายพศวีร์ สม ใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมานำเกษตรกรผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่ง รัฐ 4 ราย เข้ารับโคเพศเมีย 4 ตัว ยืมเพื่อการผลิต
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราช ดำริ (ธ.ค.ก.) และนำเกษตรกร 43 รายเข้ารับมอบกรรมสิทธิ์โค กระบือ 43 ตัว
ณ โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ ต.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก