หัวเว็บ
ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบโคเพศเมีย(ลูกตัวที่1 ที่ได้รับคืนจากเกษตรกร ธ.ค.ก) จำนวน 9 ตัว
ให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในงานจังหวัดเคลื่อนที่
ณ โรงเรียนบ้านโชงโลง หมู่ที่ 2 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยมีนายนคร จันทคุปต์ ปศอ.พิมาย และทีมงาน พร้อมด้วยเกษตร ร่วมในพิธีมอบ
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก