หัวเว็บ

ว่าที่ ร.ต.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1/2562 ในการนี้นาย พศวีร์ สมใจ
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาได้นำเกษตรกรผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 2 รายรับมอบโค 2 ตัว ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ และมอบเวชภัณฑ์สัตว์ให้แก่เกษตรกรผู้มาร่วมงาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพระทองคำ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก