หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายมังกร บุญคำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายไพรัตน์ ปากคีบทอง ปศอ.ปากช่อง นายอำนาจ สุรินทร์ต๊ะ ปศอ.บัวใหญ่ รับมอบโค - กระบือ จำนวน 6 ตัว จากผู้บริจาค บริษัท ภูภัทรา รีสอร์ท จำกัด
สมทบทุนโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จ.นครราชสีมา
เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ ภูภัทรารีสอร์ท ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก