หัวเว็บ
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบโคโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.)
จำนวน 3 ตัว มูลค่า 81,000 บาท ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต (ผู้ถึอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) ในงานจังหวัดเคลื่อนที่
ณ บ้านสระน้ำใส ม.7 ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก