หัวเว็บ
นายพินิจ จตุรโกมล ปศุสัตว์อำเภอโนนสูง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
เพื่อติดตามลูกเกิดโค-กระบือ จำนวน 15 ราย มอบลูกโคเพศเมีย อายุครบ 18 เดือน ให้กับเกษตรกรรายใหม่ จำนวน 4/4 ราย/ตัว กระบือ จำนวน 1/1 ราย/ตัว
ณ วัดบ้านท่ากระทุ่ม ม.9 ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก