หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสูง จ.นครราชสีมา โดยนายพินิจ จตุรโกมล ปศุสัตว์อำเภอโนนสูง พร้อมทีมงาน ออกติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ บ้านใหม่เกษมเหนือ ม.13 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา มอบลูกโคเพศเมีย ตัวที่ 1 ให้เกษตรกรรายใหม่
จำนวน 1/1 ราย/ตัว ติดตามลูกเกิดพร้อมทบทวนโครงการฯจำนวน 16 ราย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก