หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสูง โดยนายพินิจ จตุรโกมล ปศุสัตว์อำเภอโนนสูง พร้อมอาสาผสมเทียม ดำเนินการฝังฮอร์โมนโคเพศเมีย ถ่ายพยาธิ
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โคของเกษตรกร จำนวน 19 ตัว 16 ราย ณ บ้านหัวบึง ม.14 ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก