หัวเว็บ
นายธีระพันธ์ นาควิโรจน์ นายอำเภอโนนแดง เป็นประธานในพิธีมอบโค จำนวน 54 ตัว มูลค่า 1,458,000 บาท ให้กับเกษตรกร 54 รายยืมเพื่อการผลิต
ตามโครงการธนาคารโค- กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนายยงยุทธ ชูรัตน์ รักษาการปศุสัตว์อำเภอโนนแดง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้นำท้องถิ่น และเกษตรกรร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ บ้านจาบ ม.9 ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก