หัวเว็บ
นายธีระพันธ์ นาควิโรจน์ นายอำเภอโนนแดง เป็นประธานในพิธีมอบโค จำนวน 27 ตัว มูลค่า 729,000 บาท ให้กับเกษตรกร 27 รายยืมเพื่อการผลิต
ตามโครงการธนาคารโค- กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนายยงยุทธ ชูรัตน์ รักษาการปศุสัตว์อำเภอโนนแดง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้นำท้องถิ่น และเกษตรกรร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ บ้านจาบ ม.9 ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก