หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา จัดพิธีมอบกระบือให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต จำนวน 80 ตัว มูลค่า 2.4 ล้านบาท
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนายธนเสฏฐ์​ วงศ์เกียรติขจร​ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง​ เป็นประธานในพิธี​
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอลำทะเมนชัย​ ผู้นำท้องถิ่นร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ​ วัดศิริจุมาภิรมย์​ ม.1​ ต.บ้านยาง​ อ.ลำทะเมนชัย​ จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก